EN SUND OG SIKKER ARBEJDSPLADS

E_SDG_PRINT-03

VERDENSMÅL 3

ALUPROFF ER EN ARBEJDSPLADS, HVOR SUNDHED OG SIKKERHED SKAL VÆRE I ORDEN. HVOR MEDARBEJDERNES TRIVSEL PÅ OG UDEN FOR ARBEJDSPLADSEN VÆRDSÆTTES, OG WORK/LIFE BALANCE IKKE BARE ER NOGET VI SIGER, MEN NOGET VI AKTIVT VÆRNER OM OG PRIORITERER. DET HELE SKAL HÆNGE SAMMEN OG ARBEJDET SKAL VÆRE STED, HVOR VI TRIVES, BÅDE SOCIALT OG FYSISK.
SUNDHEDS OG TANDFORSIKRING, ERGONOMISKE ARBEJDSSTATIONER, FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OG –FORHOLD, SAMT ADGANG TIL SUND, ØKOLOGISK MAD, ER BARE NOGLE AF VORES INITIATIVER. VI HAR OGSÅ EN PERSONALEPLEJEGRUPPE, DER STÅR FOR SOCIALE ARRANGEMENTER.

ALUPROFFS INITIATIVER

INTERN ARBEJDSMILJØGRUPPE
VI HAR NEDSAT EN ARBEJDSMILJØGRUPPE, BESTÅENDE AF MEDARBEJDERE/REPRÆSENTANTER FRA PRODUKTION, LAGER OG ADMINISTRATION, SOM VARETAGER DE DAGLIGE ARBEJDSMILJØOPGAVER I VIRKSOMHEDEN. GRUPPENS OPGAVE ER AT SIKRE LØBENDE FORBEDRING AF MEDARBEJDERNES SUNDHED OG SIKKERHED, VIA FOREBYGGENDE APV-ARBEJDE SAMT TÆT DIALOG OG KONTAKT. GRUPPENS ARBEJDE HAR FORELØBIGT AFFØDT ETABLERING AF ERGONOMISKE ARBEJDSPLADSER, NYE PROCEDURER FOR HÅNDTERING AF TUNGT GODS, OPBEVARING OG HÅNDTERING AF KEMIKALIER, OPMÆRKNING AF LAGER MV.
SOCIALE ARRANGEMENTER
VI HAR NEDSAT EN TVÆRFAGLIG PERSONALEPLEJEGRUPPE, SOM HVERT ÅR FÅR TILDELT EN ØKONOMISK PULJE TIL SOCIALE ARRANGEMENTER FOR VIRKSOMHEDENS ANSATTE, SAMT EVT. FAMILIER. GRUPPEN BESLUTTER SELV, HVORDAN OG HVOR OFTE ARRANGEMENTERNE AFVIKLES. HIDTIL HAR DET UDMØNTET SIG I AKTIVITETER SOM CURLING-TURNERING, GRILLAFTEN OG TUR PÅ BAKKEN. I TILLÆG HERTIL AFHOLDES FAST HVERT ÅR HHV. EN JULEFROKOST OG EN SOMMERFEST.
SUNDHED OG DAGLIG TRIVSEL OG BEVÆGELSE
HOS ALUPROFF HAR VI FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OG –STEDER, HVILKET BETYDER, AT VI TILPASSER BÅDE ARBEJDSTID OG –STED BEDST MULIGT EFTER DEN ENKELTE MEDARBEJDERS BEHOV OG ØNSKER. VI PRØVER AT OPFORDRE TIL BEVÆGELSE OG SUNDHED I DAGLIGDAGEN, F.EKS. VIA WALK & TALK-MEETINGS, FRUGTORDNING, FLEKSIBEL AFVIKLING AF PAUSER MV. VI KØBER ØKOLOGISKE PRODUKTER TIL FÆLLES BRUG OG HAR DELTAGET MED VIRKSOMHEDSHOLD I MOTIONSARRANGEMENTER TIL FORDEL FOR VELGØRENHED. DERUDOVER FÅR ALLE MEDARBEJDERE TILDELT EN SUNDHEDSFORSIKRING OG TANDFORSIKRING SOM LED I ANSÆTTELSESFORHOLDET.