FÆLLESSKAB OG MANGFOLDIGHED

E_SDG_PRINT-08

VERDENSMÅL 8

VI ØNSKER AT ALUPROFF SKAL VÆRE EN GOD, SUND, SIKKER OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS, HVOR VI TRIVES, BÅDE SOCIALT OG FYSISK. EN ARBEJDSPLADS, HVOR MEDARBEJDERNE HAR TILLID TIL LEDELSEN, ER STOLTE AF DERES ARBEJDE OG FØLER FÆLLESSKAB MED DERES KOLLEGAER.
SUNDHEDS OG TANDFORSIKRING, ERGONOMISKE ARBEJDSSTATIONER, FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OG –FORHOLD, SAMT ADGANG TIL SUND, ØKOLOGISK MAD, ER BARE NOGLE AF VORES INITIATIVER. VI HAR OGSÅ EN PERSONALEPLEJEGRUPPE, DER STÅR FOR SOCIALE ARRANGEMENTER.
ALUPROFF SKAL VÆRE ET STED, HVOR DER ER PLADS TIL MANGFOLDIGHED, OG IKKE SKELNES MELLEM ETNICITET, KØN ALDER ELLER RELIGIØS OVERBEVISNING. HVOR VI ER NYSGERRIGE PÅ OG VÆRNER OM HINANDEN. OG HVOR VI AKTIVT SØGER AT STØTTE, PRÆGE OG INSPIRERE VORES SAMARBEJDSPARTNERE.

ALUPROFFS INITIATIVER

VILKÅR OG ARBEJDSFORHOLD
VI STRÆBER NATURLIGVIS EFTER AT SIKRE ORDENTLIGE VILKÅR OG ARBEJDSFORHOLD FOR VORES ANSATTE OG FØLGER DANSK LOVGIVNING PÅ OMRÅDET. DERTIL GIVER VI VORES MEDARBEJDERE FORDELE SOM BETALT TANDFORSIKRING, FLEKSIBILITET I ARBEJDSTIDER OG MULIGHED FOR DYGTIGGØRELSE VIA UDDANNELSE OG KURSER.
SOCIAL INKLUSION OG LIGESTILLING
HOS ALUPROFF HAR VI FOKUS PÅ LIGELIG FORDELING I ANSÆTTELSE AF BÅDE MÆND OG KVINDER I ALLE ALDRE, OG HAR ALTID FUNDET DET NATURLIGT, OG I HØJ GRAD OGSÅ BERIGENDE, AT ANSÆTTE OG INKLUDERE MEDARBEJDERE MED DYSFUNKTIONER, MEDARBEJDERE FRA TRANGE KÅR ELLER MED UDFORDRENDE BAGGRUND.
SUNDHED OG DAGLIG TRIVSEL OG BEVÆGELSE
WORK/LIFE BALANCE ER IKKE BARE ER NOGET VI TALER OM, MEN AKTIVT VÆRNER OM. HOS ALUPROFF HAR VI FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OG –STEDER, HVILKET BETYDER, AT VI TILPASSER BÅDE ARBEJDSTID OG –STED BEDST MULIGT EFTER DEN ENKELTE MEDARBEJDERS BEHOV OG ØNSKER. VI PRØVER AT OPFORDRE TIL BEVÆGELSE OG SUNDHED I DAGLIGDAGEN, F.EKS. VIA WALK & TALK-MEETINGS, FRUGTORDNING, FLEKSIBEL AFVIKLING AF PAUSER MV. VI KØBER ØKOLOGISKE PRODUKTER TIL FÆLLES BRUG OG HAR DELTAGET MED VIRKSOMHEDSHOLD I MOTIONSARRANGEMENTER TIL FORDEL FOR VELGØRENHED. DERUDOVER FÅR ALLE MEDARBEJDERE TILDELT EN SUNDHEDSFORSIKRING OG TANDFORSIKRING SOM LED I ANSÆTTELSESFORHOLDET.
TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
NATURLIGVIS LEVER VORES DANSKE PRODUKTIONSFORHOLD OP TIL ALLE SIKKERHEDSREGLER OG GÆLDENDE LOVGIVNING. GENNEM VORES CODE OF CONDUCT SÆTTER VI STANDARDER FOR UNDERLEVERANDØRER IFT. ANSTÆNDIGHED OG SIKKERHED. VI MODSÆTTER OS BRUG AF BØRNEARBEJDE, MODERNE SLAVEHANDEL OG LIGNENDE. VI ØNSKER AT VORES COD GENERELT SKAL PRÆGE REGULERING AF ARBEJDSFORHOLD SOM LÆNGDEN AF ARBEJDSUGER, PAUSER, LØN ETC. HOS VORES UNDERLEVERANDØRER.
INTERN ARBEJDSMILJØGRUPPE
VI HAR NEDSAT EN ARBEJDSMILJØGRUPPE, BESTÅENDE AF MEDARBEJDERE/REPRÆSENTANTER FRA PRODUKTION, LAGER OG ADMINISTRATION, SOM VARETAGER DE DAGLIGE ARBEJDSMILJØOPGAVER I VIRKSOMHEDEN. GRUPPENS OPGAVE ER AT SIKRE LØBENDE FORBEDRING AF MEDARBEJDERNES SUNDHED OG SIKKERHED, VIA FOREBYGGENDE APV-ARBEJDE SAMT TÆT DIALOG OG KONTAKT. GRUPPENS ARBEJDE HAR FORELØBIGT AFFØDT ETABLERING AF ERGONOMISKE ARBEJDSPLADSER, NYE PROCEDURER FOR HÅNDTERING AF TUNGT GODS, OPBEVARING OG HÅNDTERING AF KEMIKALIER, OPMÆRKNING AF LAGER MV.
SOCIALE ARRANGEMENTER
VI HAR OPRETTET EN TVÆRFAGLIG PERSONALEPLEJEGRUPPE, SOM HVERT ÅR FÅR TILDELT EN ØKONOMISK PULJE TIL SOCIALE ARRANGEMENTER FOR VIRKSOMHEDENS ANSATTE, SAMT EVT. FAMILIER. GRUPPEN BESLUTTER SELV, HVORDAN OG HVOR OFTE ARRANGEMENTERNE AFVIKLES. HIDTIL HAR DET UDMØNTET SIG I AKTIVITETER SOM CURLING-TURNERING, GRILLAFTEN OG TUR PÅ BAKKEN. I TILLÆG HERTIL AFHOLDES FAST HVERT ÅR HHV. EN JULEFROKOST OG EN SOMMERFEST.