Gartenti

Garanti

Opdateret 06-07-2022

Garanti

Aluproff yder følgende garanti på vores produkter:

Profiler, glidere og løsdele: 7 års garanti på alle dele med produktionsfejl, der medfører nedsat funktionalitet.
Motor og fjernbetjening: 5 års garanti på produktionsfejl, der medfører nedsat funktionalitet.
Speciel vådlakering: 2 års garanti på produktionsfejl, der medfører tab af farve.

GARANTIEN DÆKKER

Ombytning af de(n) defekte del(e) ved indlevering. Hvis et produkt går i stykker, eller mod forventning ikke fungerer, repareres produktet uden beregning, hos Aluproff. Slutbruger har selv ansvar for at demontere produktet, og bringe det til den forhandler, hvor det er købt, Forhandleren vil tage kontakt til Aluproff for videre håndtering af reklamationen.

GARANTIEN DÆKKER IKKE

Udgifter til nedtagning eller geninstallering af produkter eller anlæg, i lofter, vægge eller andet.
Rejse og opholdsudgifter ifm. reparationen.
Fragtomkostninger ved ombytning/reparationer af dele eller hele skinner.
Alle følgeskader, herunder driftstab og produktansvar, udover, hvad der følger af ufravigelige lovgivninger på leveringstidspunktet.
Skade eller reparationsudgifter eller andre udgifter påført tredje part.

ALUPROFF ER IKKE ANSVARLIG FOR FEJL ELLER TAB SOM ER OPSTÅET VED

Fejlagtig montering af el og/eller brug af ikke-Aluproff-autoriserede eldele.

Montering som ikke følger Aluproffs anvisninger eller god håndværksmæssig praksis.

Fejl og skade som følge af eksterne påvirkninger, f.eks. ulykker, brand, el-forstyrrelser og overspænding.

Betjeningsfejl, herunder omgjort justering ved forkert betjening.

Forkert rengøring – brug kun milde rengøringsmidler og aldrig sulfo.

Slitage, naturlig ældning, støv og snavs i skinner, dele og motor.

NB: Husk ved nedtagning af motorstænger at følge brugsanvisningen, så justeringen ikke forsvinder. Dette kan ødelægge anlægget.

PROCEDURER VED REKLAMATION

Det påhviler slutbrugeren at dokumentere, at produktets dele eller motor/fjernbetjening, på leveringstidspunktet, var behæftet med materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl.

Al henvendelse skal gå gennem forhandleren. Forhandleren vil vurdere, hvorledes reklamationen skal håndteres, og bestille eventuelle fornødne reservedele hos Aluproff.

Den del, der reklameres over, skal indpakkes omhyggeligt og sendes til Aluproff. Opgiv produkttype, modelnummer, serienummer og beskriv problemet. Opgiv fakturanummer og leveringsdato.

Aluproff vil afsende det reparerede eller ombyttede produkt så hurtigt som muligt.

Venligst bemærk: Vi har en tolerance på +/- 5 mm ved produktion af komplette skinner.

.