GRØN OMSTILLING OG GRØN KOLLEKTION

E_SDG_PRINT-12

VERDENSMÅL 12

SOM VIRKSOMHED MED PRODUKTION AF FORBRUGSGODER SOM DEL AF VORES KERNEYDELSE, ER SDG 12 AF SIGNIFIKANT BETYDNING FOR VORES EGEN BÆREDYGTIGE UDVIKLING. VI HAR ALLEREDE IVÆRKSAT FLERE SPÆNDENDE INITIATIVER, HERUNDER VORES NYE SUSTAIN KOLLEKTION. SDG 12 ER OGSÅ DET VERDENSMÅL MED STØRST INDFLYDELSE PÅ TVÆRS AF VÆRDIKÆDEN, OG MED SÆRLIGT POTENTIALE FOR POSITIVE FORANDRINGER I LEVERANDØRLEDDET OG VIRKSOMHEDENS OPERATIONELLE AKTIVITETER.
DET ER SÅLEDES OGSÅ HER VI SER MULIGHEDERNE FOR OMSTILLINGEN FRA LINEÆR TIL EN MERE CIRKULÆR FORRETNINGSMODEL, SOM ER EN VIGTIG DEL AF ALUPROFFS GRØNNE REJSE.

ALUPROFFS INITIATIVER

ALUPROFF SUSTAIN, NY BÆREDYGTIG KOLLEKTION
SOM EN DEL AF DETTE KLIMAMÅL HAR VI VALGT AT LANCERE SUSTAIN, EN KOLLEKTION, DER ANVENDER BÆREDYGTIGE MATERIALER, DER ER ETISK FREMSTILLEDE, PRODUCEREDE MED LAVE EMISSIONER, SOM KAN GENANVENDES OG SOM HAR LANG HOLDBARHED. FØRSTE PRODUKTER PÅ MARKEDET ER DE BÆREDYGTIGE GARDINSKINNER, 2001 CIRCAL OG 2005 CIRCAL, SOM ER PRODUCERET I SAMARBEJDE MED HYDRO. SKINNERNE ER LAVET AF HYDRO CIRCAL 75R ALUMINIUM, INDEHOLDENDE MINIMUM 75 PROCENT GENBRUGSALUMINIUM OG MED ET DOKUMENTERET, REKORDLAVT CO2-AFTRYK.
MÅLRETTET MINIMERING AF SKROT OG AFFALD
VED AT IMPLEMENTERE NYE PROCEDURER FOR SORTERING AF AFFALD, MED HENBLIK PÅ STØRST MULIG GENANVENDELSE, FORVENTER VI AT REDUCERE VORES MÆNGDE AF IKKE-GENANVENDELIGT AFFALD MED 40% I 2020, SAMMENLIGNET MED 2019. AF EN SAMLET AFFALDSMÆNGDE PÅ 24T, FORVENTER VI SÅLEDES AT KUNNE FRASORTERE 10T TIL GENANVENDELSE. MÅLET ER AT ØGE GRADEN AF GENANVENDELIGT AFFALD YDERLIGERE OVER DE KOMMENDE ÅR, VIA EN ENDNU HØJERE GRAD AF SORTERING.
I SAMARBEJDE MED VORES EMBALLAGELEVERANDØRER, ARBEJDER VI PÅ EN LØBENDE OPTIMERING AF VORES EMBALLAGEBRUG. EMBALLAGE SØGES I VIDEST MULIGT OMFANG GENBRUGT. NY EMBALLAGE SKAL VÆRE MILJØCERTIFICERET. DETTE VÆRE SIG BÅDE PAP, TRÆ OG PLASTEMBALLAGE. DENNE PROCESS ER FØRST FOR NYLIGT IVÆRKSAT, OG VIL LØBENDE BLIVE OPTIMERET.
ENGANGSPALLER BLIVER TIL NYE PALLER
SOM PRODUKTION OG DESIGNVIRKSOMHED MODTAGER VI MANGE RÅVARER PÅ ENGANGSPALLER, DER SOM UDGANGSPUNKT KUN ANVENDES EN ENKELT GANG. FOR AT OPTIMERE BRUGEN AF PALLERNE HAR VI INDGÅET ET SAMARBEJDE MED EN VIRKSOMHED, DER KØBER VORES BRUGTE ENGANGSPALLER OG VIDERESÆLGER DE AF DEM, DER STADIG KAN BRUGES. CA. 20% AF VORES ENGANGSPALLER FÅR DERMED NYT LIV, OG RESTEN SORTERES MED ØVRIGT TRÆAFFALD OG AFHENTES TIL GENVINDING.
ALUMINIUMSSKROT GENANVENDES
SOM ORDREPRODUCERENDE FORÆDLINGSVIRKSOMHED, MED SPECIALE I SKRÆDDERSYEDE, KUNDETILPASSEDE LØSNINGER, ER UDNYTTELSESGRADEN AF HVER ALUMINIUMSSKINNE ET KRITISK PARAMETER. MED SOFISTIKEREDE BEREGNINGSMODELLER TILSTRÆBER VI AT SIKRE MINIMERING AF SPILDPROCENTEN PÅ HVER ENKELT SKINNE, SOM FORLADER VORES FABRIK. I ERKENDELSE AF AT DER ALTID VIL VÆRE ET SPILDPRODUKT FRA KAP OG AFKORTNING AF VORES PROFILER, OG FOR AT OPTIMERE BRUGEN AF ALUMINIUMSPRODUKTET, HAR VI INDGÅET SAMARBEJDE MED EN GENVINDINGSVIRKSOMHED, DER KØBER SPILDPRODUKTET TIL GENVINDING.
GRØN CIRKULÆR OMSTILLING
VI HAR ANSØGT OM, OG ER PÅ BAGGRUND AF VORES AMBITIONER OM BÆREDYGTIG UDVIKLING BLEVET UDTAGET TIL PROJEKTET GRØN CIRKULÆR OMSTILLING (GCO). ET PROJEKTFORLØB, MED DET FORMÅL AT IGANGSÆTTE OG IMPLEMENTERE EN GRØN OG CIRKULÆR OMSTILLING AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSMODEL. PROJEKTET IGANGSÆTTES I AUGUST 2020 OG FORVENTES AFSLUTTET INDEN ÅRETS UDLØB.