INNOVATIVT OG BÆREDYGTIGT DESIGN

E_SDG_PRINT-09

VERDENSMÅL 9

BÆREDYGTIGHED ER FOR OS AT TÆNKE MILJØPÅVIRKNING OG GENANVENDELSE IND I BÅDE PRODUKTDESIGN, PROCESSER OG FORRETNINGSMODEL. MEN BÆREDYGTIGHED ER OGSÅ TIDLØST DESIGN OG HOLDBARE KVALITETSLØSNINGER. INNOVATION ER EN AF VORES KERNEKOMPETENCER OG MED KORT TIME TO MARKET OG AGILE PRODUKTUDVIKLINGSPROCESSER, ER DET VORES MÅL AT VÆRE FRONTLØBERE INDENFOR BÆREDYGTIGT PRODUKTDESIGN, PÅ SÅVEL HJEMME- SOM UDVALGTE EKSPORTMARKEDER.
SOM LEVERANDØR TIL BYGNINGSINDUSTRIEN VIL VI FORSØGE AT PRÆGE SAMARBEJDSPARTNERE  MED VORES UDBUD AF BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG -LØSNINGER. FOR AT ”WALK THE TALK” DELTAGER VI SELV I NETVÆRK INDENFOR CIRKULÆR ØKONOMI, BÆREDYGTIGHED OG MILJØ.

ALUPROFFS INITIATIVER

PRODUKTUDVIKLING OG INNOVATION
GENERELT HAR VI ALTID KVALITET (HOLDBARHED) OG MILJØBELASTNING SOM KRITISKE PARAMETRE VED PRODUKINNOVATION OG UDVIKLING. MED HENBLIK PÅ AT ØGE BÆREDYGTIG IMPLEMENTERING I UDVIKLINGSPROCESSEN, HAR VI IKKE ALENE FOKUS PÅ PRODUKTERNES KVALITET OG HOLDBARHED, MEN OGSÅ PRODUKTETS ANVENDELSESGRAD. SÅLEDES TILSTRÆBER VI ALTID AT MINIMERE ANTALLET AF PRODUKTER MED OVERLAPPENDE FUNKTIONER, FOR I STEDET AT OPTIMERE DET ENKELTE PRODUKTS EGENSKABER TIL AT DÆKKE ET BREDERE SPEKTRUM AF FUNKTIONER. FÆRRE PRODUKTIONSLINJER ER LIG MED MINDRE ENERGIFORBRUG I PRODUKTIONEN.
STANDARDISERING OG DIGITALISERING AF FORRETNINGSPROCESSER
VI FORSØGER AT UNDGÅ OVERPRODUKTION VIA DATAANALYSE OG AT UDVIDE VORES DIGITALISERING FOR MAXIMAL RESSOURCE UDNYTTELSE. DERTIL STØTTER VI INITIATIVER TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING OG INNOVATION. VI GENANVENDER OGSÅ TIL DELS ELEKTRONISKE HJÆLPEMIDLER OG KØBER GENBRUGT HARDWARE.
NETVÆRK TIL INNOVATION OG UDNYTTELSE
VI DELTAGER I NETVÆRK FOR CIRKULÆR ØKONOMI, ERFA-GRUPPER OG ØVRIGE NETVÆRKSGRUPPER, HVOR VI HAR MULIGHED FOR AT DELE VIDEN OM BÆREDYGTIG OMSTILLING, INSPIRERE ANDRE, OG SELV BLIVE INSPIRERET.
LOKALE INITIATIVER
VI HAR PLANER OM AT IVÆRKSÆTTE LOKALE INITIATIVER TIL AT STØTTE LOKALSAMFUND, DER HVOR ALUPROFF PRODUCERER SAMT ANDRE LOKALE INITIATIVER DER STØTTER UDVIKLING, MILJØ OG ØKONOMI. DET ER DOG ET AF DE OMRÅDER VI IKKE HAR TAGET FAT PÅ ENDNU.