ALUPROFF ARBEJDER MÅLRETTET OG STRUKTURERET PÅ AT REDUCERE VORES NEGATIVE INDVIRKNINGER PÅ MILJØET OG SAMTIDIG FORSTÆRKE VORES POSITIVE BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG UDVIKLING.VI ARBEJDER UD FRA VISIONEN OM AT SKABE EN SUND OG BÆREDYGTIG ARBEJDSPLADS OG SAMTIDIG MINIMERE VORES MILJØMÆSSIGE FODAFTRYK MED VEDVARENDE GRØNNE INITIATIVER. DET KALDER VI MENINGSFULD VÆKST.
UDGANGSPUNKTET FOR MENINGSFULD VÆKST ER SKABT MED AFSÆT I VORES GRUNDLÆGGENDE VÆRDISÆT; RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ.DET BETYDER FOR OS, AT RESPEKT FOR MENNESKER I OG UDEN FOR ALUPROFF, SAMT FOR DET INTERNE OG EKSTERNE MILJØ, PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ VI UDVIKLER, PRODUCERER, SÆLGER OG LEVERER GARDINSYSTEMER.
SOM BÆRENDE GRUNDLAG FOR UDARBEJDELSEN AF MENINGSFULD VÆKST, HAR VI ADAPTERET 4 AF FN´S 17 VERDENSMÅL (SDG), SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE UNDERSTØTTER VORES KERNEFORRETNING, OG UDARBEJDET KONKRETE DELMÅL OG HANDLINGSPLANER UNDER HVERT OMRÅDE.
MED EN KLAR AMBITION OM FULD TRANSPARENS, VIL VERDENSMÅLENE DANNE GRUNDLAG FOR EN ÅRLIG RAPPORT, SOM OPFØLGNING OG EVALUERING PÅ ÅRETS INITIATIVER OG TILTAG SAMT HANDLINGSPLANER FOR FREMTIDIGE BÆREDYGTIGE INITIATIVER.

VORES FORMÅL

VI TROR PÅ AT VI KAN GØRE EN FORSKEL – IKKE ALENE FOR OPFATTELSEN AF INTERIØRDESIGN, MEN PÅ ET STØRRE PLAN; FOR MÅDEN, HVORPÅ VI EFTERLADER KLODEN TIL KOMMENDE GENERATIONER.
FOR OS HANDLER DET IKKE OM ENTEN ELLER, MEN OM BÅDE OG. AT SKABE LØSNINGER, SOM BERIGER MODERNE LIVSSTIL OG SAMTIDIG FREMMER EN BÆREDYGTIG UDVIKLING.
HVERKEN VI ELLER VORES LØSNINGER KAN STÅ ALENE. VI SKABER RESULTATER GENNEM ANDRE. VORES RELATIONER ER DERFOR ESSENTIELLE, FOR AT BRINGE VORES FORMÅL TIL LIVE.
MED EN KOMPROMISLØS TILGANG TIL KVALITET, SKABER VI HOLDBARE, SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, SOM FÅR LIV GENNEM ANDRE, SOM MED PASSION OG KREATIVITET BERIGER MODERNE INDRETNING OG SKABER STEMNINGER OG PERSONLIGE RUM.
I DET DAGLIGE OMSÆTTES VORES FORMÅL VIA EN RÆKKE DEFINEREDE HANDLINGER – EN GUIDE, SOM SKAL TILSIKRE OVERENSSTEMMELSE MELLEM FORMÅL OG HANDLING:
VI UDFORDRER OS SELV
VI FAVNER FORANDRING (LADER IKKE STÅ TIL)
VI GØR DET RIGTIGE, SAMMEN
VI SIGER ALTID SANDHEDEN
VI LÆRER MED ET YDMYGT SIND

BÆREDYGTIGT MANIFEST

ALUPROFF VIL

KORTLÆGGE OG DOKUMENTERE VORES SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE PÅVIRKNINGER.
HÆVE NIVEAUET OG KRAVENE TIL VORES LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE (ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING).
ACCELERERE VORES DIGITALISERING I ALLE PROCESSER INDENFOR DRIFT OG PRIORITERE BÆREDYGTIGHED PÅ BÅDE STRATEGISK OG OPERATIONELT NIVEAU.
ARBEJDE MOD FULD TRANSPARENS I VÆRDIKÆDEN (OVERBLIK, ÅBENHED OG SPORBARHED).
OPTIMERE VORES ENERGIFORBRUG / REDUCERE CO2-UDLEDNING / MINIMERE VORES MILJØMÆSSIGE FODAFTRYK.
TILSIKRE BÆREDYGTIGE LOGISTIKLØSNINGER IGENNEM HELE VÆRDIKÆDEN.
INSPIRERE OG PRÆGE VORES SAMARBEJDSPARTNERE MOD GRØNNERE LØSNINGER.

VERDENSMÅLENE

I ARBEJDET MED VORES GRØNNE OMSTILLING, MENINGSFULD VÆKST, HAR VI UDVALGT 4 AF FN’S 17 KLIMAMÅL, SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE ER RELATEREDE TIL VORES FORRETNING. HEREFTER HAR VI MED UDGANGSPUNKT I DE ENKELTE MÅL SKABT KONKRETE HANDLINGSPLANER.
E_SDG_PRINT-08
8
E_SDG_PRINT-12
12

PEOPLE, PLANET AND PROFIT

HOS ALUPROFF HAR VI BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN! VI ARBEJDER MÅLRETTET MED AT INTEGRERE BÆREDYGTIGHED I BÅDE LEDELSEN OG DRIFTEN – AT GØRE BÆREDYGTIGHED TIL EN DEL AF VIRKSOMHEDENS KERNE.
MED AFSÆT I SDG ARBEJDER VI MED EN SÅKALDT TREDOBBELT BUNDLINJE (PEOPLE, PLANET & PROFIT), HVILKET VIL SIGE, AT VI LØBENDE SØGER AT FORBEDRE BÅDE VORES ØKONOMISKE, MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE PRÆSTATIONER, OG AT DISSE MÅL SØGES BALANCERET.
MED VISIONEN OM AT VÆRE FØRENDE UDBYDER AF INNOVATIVE OG BÆREDYGTIGE GARDINLØSNINGER, ARBEJDER VI SÅLEDES MED BÆREDYGTIGHED SOM EN INTEGRERET DEL AF VORES FORRETNINGSMODEL.

 

FN’S GLOBAL COMPACT
FRA 2021 ER ALUPROFF EN DEL AF FN’S GLOBAL COMPACT FOR ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER OG VI HAR FORPLIGTET OS TIL AT FØLGE DERES PRINCIPPER INDENFOR OMRÅDERNE MENNESKERETTIGHEDER, ARBEJDE, MILJØ OG ANTIKORRUPTION.

 

VÆRDIKÆDEN

BÆREDYGTIGE PRODUKTER, PROCESSER OG LØSNINGER STYRKER ALUPROFF VED AT ÅBNE OP FOR NYE FORRETNINGSMULIGHEDER OG SKABE VÆRDI PÅ DE ENKELTE MARKEDER OG DELSEGMENTER. NÅR VORES FORRETNINGSMODEL OMSÆTTES TIL PRAKSIS, OPSTÅR VORES VÆRDIKÆDE. VÆRDIKÆDEN ER DEN RÆKKE AF AKTIVITETER, DER UDFØRES MED MÅLET OM AT GIVE VORES PRODUKTER STØRST MULIG VÆRDI FOR KUNDEN OG SAMFUNDET.
HOS ALUPROFF ANVENDER VI VÆRDIKÆDEN TIL RISIKOANALYSE, FOR HERIGENNEM AT KORTLÆGGE POTENTIELLE RISICI I TILKNYTNING TIL VIRKSOMHEDEN OG DET OMGIVENDE SAMFUND. HERIGENNEM IDENTIFICERER VI SÅLEDES DE RISICI, SOM VI SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ.
NÅR VI KENDER OPHAVSSTEDET, KAN VI SÆTTE IND MED INITIATIVER DE RIGTIGE STEDER. UDOVER AT SYNLIGGØRE DE VÆRDISKABENDE AKTIVITETER, ER VÆRDIKÆDEN SÅLEDES ET VIGTIGT REDSKAB TIL AT SIKRE COMPLIANCE OG RISIKOSTYRING.VORES VÆRDIKÆDE ER ILLUSTRERET HERUNDER. AMBITIONEN ER AT TRANSFORMERE FRA LINEÆR TIL EN MERE CIRKULÆR ØKONOMI.
CIRKULÆR
VÆRDIKÆDE

ORDFORKLARING

JOMFRUELIGE RÅMATERIALER:
RÅMATERIALET I SIN OPRINDELIGE FORM
GENANVENDTE RÅMATERIALER:
GENANVENDELSE AF SPILD- / RESTPRODUKT
LEVERANDØRER:
UNDERLEVERANDØRER AF MATERIALER
INDGÅENDE LOGISTIK
INDKØB OG TRANSPORT AF MATERIALER FRA LEVERANDØRER
UDVIKLING:
PRODUKTUDVIKLING, DESIGN OG INNOVATION
OPERATIONELLE AKTIVITETER:
PRODUKTION, LAGERSTYRING, ORDREHÅNDTERING MV.
DISTRIBUTION:
SALGSAKTIVITETER OG TRANSPORT AF FÆRDIGVARER – FRA AP TIL KUNDEN.
AFTER SALES:
INSTALLATION / MONTERING OG ANVENDELSE AF FÆRDIGT PRODUKT
PRODUKTET I ANVENDELSE:
SERVICE, RÅDGIVNING, REKLAMATIONSBEHANDLING – EFTER MONTERING
GENBRUG:
GENANVENDELSE / UPCYCLING EFTER PRODUKTETS FØRSTE LEVEALDER
RESTAFFALD:
AFLIVNING (AFBRÆNDING) AF PRODUKTET EFTER DETS FØRSTE LEVEALDER