OPTIMERET ENERGIFORBRUG OG LOGISTIK

E_SDG_PRINT-07

VERDENSMÅL 7

BÆREDYGTIG ENERGI ER IKKE EN DEL AF VORES KERNEFORRETNING, MEN (OGSÅ) HER KAN VI GØRE EN AKTIV INDSATS. VED AT OPTIMERE VORES ENERGIFORBRUG I DRIFT, PRODUKTION, TRANSPORT OG LOGISTIK KAN VI STADIG GØRE EN STOR FORSKEL FOR MILJØET OG NEDBRINGE VORES CO2-OUTPUT.
ENERGIFORBRUG ER ET AF DE STEDER VI ALLE KAN SÆTTE IND OG VI HAR DA OGSÅ ALLEREDE INDGÅET NYE AFTALER OMKRING VORES ELFORSYNING. VI ARBEJDER DERTIL MÅLRETTET MED LOGISTIK FOR AT FORBEDRE VORES TRANSPORT – OG SÅ DRØMMER VI OM AT SKIFTE ALLE FIRMABILER TIL EL-DREVNE OVER DE NÆSTE PAR ÅR.

ALUPROFFS INITIATIVER

NYE ENERGIAFTALER
VI HAR INDGÅET NY EL-AFTALE MED NATUR ENERGI, HVILKET BETYDER AT VI BRUGER GRØN ENERGI, STRØM FRA DANSKE VINDMØLLER. VI ARBEJDER MED LØBENDE FORBEDRINGER OG OPTIMERING AF ENERGIFORBRUG GENNEM ALLE LED I VÆRDIKÆDEN, SOM F.EKS. TIMERE PÅ LYSET, UDSKIFTNING TIL ENERGISPAREPÆRER OG AF ANDRE ENERGIFORBRUGENDE ENHEDER I DRIFT OG PRODUKTION. VI RÅDFØRER OS MED ENERGIKONSULENTER, FOR AT SIKRE MEST HENSIGTSMÆSSIG BRUG AF VORES ENERGIKILDER.
EL BILER
PT.HAR VI TO EL-BILER I VIRKSOMHEDEN MEN MÅLET ER, AT HELE ALUPROFFS BILPARK LØBENDE UDSKIFTES TIL ELDREVNE BILER.
TRANSPORT OG LOGISTIK I DISTRIBUTION OG PRODUKTIONS KÆDEN
VI ER ANSVARLIGE FOR DE TRANSPORTLØSNINGER, VI TILBYDER VORES KUNDER. DERFOR STILLER VI STORE KRAV TIL VORES TRANSPORTØRER IFT. DOKUMENTATION AF CO2-UDLEDNING MV. SÅLEDES ER MILJØPÅVIRKNING ET KRITISK PARAMETER, NÅR VI UDVÆLGER VORES TRANSPORTSAMARBEJDSPARTNERE. I SAMARBEJDE MED EN EKSTERN TRANSPORTOPTIMERINGSPARTNER ARBEJDER VI AKTUELT PÅ AT KORTLÆGGE MILJØPÅVIRKNINGEN IGENNEM HELE VORES FORSYNINGSKÆDE – FRA VARERNE AFSENDES FRA PRODUCENTEN, TIL VI AFSENDER TIL KUNDEN. DETTE, MED HENBLIK PÅ AT KUNNE RÅDGIVE, OPLYSE OG OPFORDRE VORES KUNDER TIL AT VÆLGE DEN MEST BÆREDYGTIGE TRANSPORTTYPE.