UN GLOBAL COMPACT

CoP RAPPORT 2021/2022

EN VERDEN OG VIRKSOMHED I FORANDRING

Som en naturlig del af vores arbejde med ansvarlig forretning, tilsluttede vi os i 2021 UN Global Compact. Vi forpligtede os dermed til både at implementere 10 universelle principper og til at rapportere årligt med en CoP (Communication on Progress) rapport.

De 10 principper giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomheders ansvar indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption. og er baseret på internationale konventioner og aftaler.

Principperne udgør vores grundlag, sammen med fire nøje udvalgte FN verdensmål for bæredygtig udvikling. Og sammen med et fokus på den tredobbelte bundlinje og med en urokkelig ambition om meningsfuld vækst.

HVOR KAN VI GØRE EN FORSKEL?

Da vi startede arbejdet med meningsfuld vækst spurgte vi os selv; ”Hvad er det vigtigste, vi kan gøre i verden, og for verden, med de evner og ressourcer, vi har til rådighed lige nu? 

Det har indtil videre resulteret i flere konkrete både miljømæssige og sociale aktiviteter og tiltag, som er gennemført succesfuldt og forankret i organisationen, og som vi derfor er glade for at rapportere.

Vi er stolte af de indsatsområder vi allerede har påvirket positivt, takket være en fantastisk indsats fra vores dedikerede kollegaer på tværs af organisationen, der hver dag arbejder på at skabe positive forandringer for de personer og miljøer vi er en del af. Men vi samtidig meget bevidste om, at vi har lang vej endnu.

Thomas Underskrift
Rasmus Underskrift (2022)

VORES INDSATSOMRÅDER

Vores forretningsstrategi er baseret på fire centrale løfter og indsatsområder. Igennem disse forpligter vi os til at tage ansvar for vores handlinger i dag, så fremtidige generationer har mulighed for at leve gode og værdige liv. 

De fire indsatsområder udspringer af FN’s ti principper og vores fire udvalgte udviklingsmål (SDG). 

At drive en virksomhed, der skaber forandring, er i høj grad afhængig af vores evne til at drive en sund og rentabel forretning.

Udover at bidrage til positive forandringer gennem vores kerneprodukter, er vi afhængige af det overskud vores virksomhed indtjener, som løftestang til at skabe forandring. Ikke kun for vores planet, men også for vores medarbejdere og lokalsamfundet.

VI FORPLIGTER OS TIL AT VÆRE TRANSPARENTE I ALT, HVAD VI GØR OG SKABE VÆSENTLIG, MÅLBAR VÆRDI FOR ALLE VORES INTERESSENTER

Uanset om du er ansat hos Aluproff eller hos en af vores samarbejdspartnere, mener vi, at vi deler ansvaret for dit velvære; ikke kun på arbejdet, men i dit lokalsamfund og på denne planet.

 VI FORPLIGTER OS TIL AT SKABE EN MEDMENNESKELIG ARBEJDSPLADS, HVOR ALLE DER VIL OGSÅ KAN HØRE TIL 

Vores afsæt er at reducere klimapåvirkningen fra produktion og distribution, løbende at arbejde hen imod en mere cirkulær forretningsmodel og i fremtiden være i stand til at arbejde aktivt med vores eksternaliteter og implementere regenerative løsninger i hele vores økosystem.

VI FORPLIGTER OS TIL AT EFTERSTRÆBE EN REGENERATIV FORRETNINGSMODEL, DER OGSÅ SÆTTER POSITIVE SPOR FOR EFTERTIDEN

Hos Aluproff tør vi gå forrest og løbe en risiko, og det er vi stolte af. Vi er pionerer, der ønsker en ny måde at drive forretning på, der i højere grad harmonerer med det, verden har brug for. Vi bekymrer os nok til at ville handle – også før det er påkrævet.

VI FORPLIGTER OS TIL AT GÅ FORREST OG INSPIRERE, GUIDE OG HJÆLPE VORES ØKOSYSTEM, SÅ VI SAMMEN SPREDER RINGE I VANDET

UDVALGTE VERDENSMÅL

SDG 8
SDG 12
SDG 13
SDG 17

ALUPROFF STORIES: SUSTAINABILITY & CIRCULARITY

I denne Aluproff story, fortæller CEO Thomas Trads Hansen bl.a. om at drive cirkulær og ansvarlig forretning og om vores SUSTAIN serie af mere ansvarlige produkter.

 

PÅ VEJ MOD B CORP

Vi mener at åben kommunikation er afgørende for bæredygtig udvikling og ansvarlig forretning. Udover tilslutningen til UN Global Compact og den påbegyndte dokumentation af vores bæredygtighedsindsats med CoP har vi påbegyndt arbejdet med at opnå en B Corp certificering.

Som certificeret B Corp er en virksomhed forpligtet til højere standarder både socialt, miljømæssigt og med hensyn til transparens. Og til at bevise og dokumentere, at der er handling bag ordene.

Det betyder, at B Corps ikke kun konkurrerer om at være de bedste virksomheder i verden – men hjælper hinanden med at blive de bedste for verden. Vi forventer at have gennemført certificeringen i begyndelsen af 2023.

LÆS MERE OM MENINGSFULD VÆKST, SUSTAIN & CIRCAL®

PURPOSEFUL GROWTH CHART
MENINGSFULD VÆKST

Som bærende grundlag for meningsfuld vækst har vi valgt 4 af FN’s verdensmål og udarbejdet konkrete handlingsplaner for hvert enkelt.

LÆS MERE

SUSTAIN

SUSTAIN produktserien er vores måde at vejlede dig i at vælge produkter med mindre miljøbelastning og vi udvider den konstant.

LÆS MERE

Hydro circal 2005
2005 CIRCAL® 

Den populære 2005 CIRCAL® skinne er skabt i det nye, innovative Hydro CIRCAL® 75R aluminium, som består af 75 % genanvendt materiale.

LÆS MERE